Hoạt động quảng cáo trong marketing hiện đại ngày càng phổ biến và chiếm tỷ trọng lớn trong cấu thành giá trị sản phẩm. Trong môi trường cạnh tranh, một công ty tốt có dịch vụ và sản phẩm tốt cần được nhiều người biết đến hơn nữa thông tin và sản phẩm của công ty đó. Các hoạt động quảng cáo cũng thể hiện cá tính, các quan điểm về bán hàng, cách chính sách, hay khuyến mại cho khách hàng của công ty đó.

Với tầm quan trọng như vậy, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư F3 Việt Nam luôn hoàn thiện và đưa ra các sản phẩm in quảng cáo chất lượng nhất, đội ngũ tư vấn, thiết kế và in ấn chuyên nghiệp, đã đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Các sản phẩm in ấn quảng cáo chính của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư F3 Việt Nam như:
Card Visit:
in card visit
in card visi
Tờ rơi tờ gấp
in tờ gấp
in tờ gấp