Tại các công trình giao thông đang thi công thông thường sẽ có những biển hiệu để chỉ dẫn cho người đi đường biết được hướng đi và những đường cấm nguy hiểm đây được gọi là biển chỉ dẫn giao thông,

Biển chỉ dẫn giao thông
Biển chỉ dẫn giao thông

 

images650576_bien7

 

bien-sai-8975-1389196886_SJEG.jpg

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư F3 Việt Nam chuyên nhận làm các loại biển chỉ dẫn, biển thông báo giao thông theo yêu cầu với các loại kích thước…