TẦM NHÌN SỨ MỆNH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ F3 VIỆT NAM 

1. TẦM NHÌN

· Một công ty hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

2. SỨ MỆNH:

· Đối với khách hàng: Cam kết mang lại chất lượng, sáng tạo và đột phá trong từng dự án cho khách hàng.
· Đối với nhân viên: Cam kết mang lại sự tự hào và thịnh vượng cho nhân viên.
· Đối với cổ đông: Cam kết tối đa hóa giá trị đầu tư cho cổ đông.
· Đối với xã hội: Nâng cao giá trị sống qua các hoạt động từ thiện, và các dự án mang tính chất xã hội.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

· Cam kết về chất lượng.
· Tinh thần trách nhiệm.
· Tinh thần lãnh đạo
· Kỷ luật, trung thực, tin cậy.
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

4. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN (2015 – 2020):

Trở thành 01 trong 100 công ty hàng đầu VN.
Mang lại những điều tốt nhất cho cho khách hàng, nhân viên, cổ đông  và góp phần vào sự phát triển văn minh của xã hội.

F3 VIET NAM COMMERCIAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY